Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

2.3 Trường hợp Giấy phép khai thác có thời hạn khai thác khác với thời gian đã tính trong phương án, phương án bổ sung đã phê duyệt thì tổ chức, cá nhân điều chỉnh nội dung và tính toán số tiền ký quỹ theo thời gian trong Giấy …

Quyết định 79/QĐ-BNV 2022 Quy chế quản lý, vận hành, sử …

1. Quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin Cơ sở dữ liệu hội, quỹ; chịu trách nhiệm về nội dung các nguồn thông tin do đơn vị cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hội, quỹ. 2. Chủ …

CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai

LCM: Tin tức và dữ liệu chi tiết về CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (LAO CAI JSC): ban lãnh đạo, vốn điều lệ, cơ cấu sở hữu, cổ đông lớn, niêm yết, lưu hành, thông tin thành lập, công ty con, liên kết | VietstockFinance ... Quỹ, Quỹ tín thác và các công cụ tài ...

Khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo, phục hồi …

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã ký quỹ nhưng giải thể hoặc phá sản và chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng phương án được phê duyệt thì cơ quan có thẩm …

Quỹ Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam

Mọi tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 5 Nghị định 19/2015/ NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều …

Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện ở đâu?

Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và …

Chi tiết tin

Ngày 24/01/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác …

Khai thác tài sản trí tuệ thành công cụ tài chính: Những gợi …

Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang. Khai thác tài sản trí tuệ (TSTT) thành công cụ tài chính là yêu cầu tất yếu trong phát triển hệ sinh thái tài chính sở hữu trí tuệ (SHTT). Thông qua đó sẽ góp phần tạo nguồn lực tài chính ổn định cho các chủ thể nắm giữ TSTT, tạo ...

Thông tư 08/2017/TT-BTC quản lý sử dụng tiền ký quỹ cải …

Thông tư 08/2017/TT-BTC Thông tư 08/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Đã có nhiều quy định khai thác quỹ đất để xây dựng hạ tầng

Quy định về khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng (trong đó có hạ tầng giao thông) đã điều tiết nguồn thu từ các quỹ đất bên đường sau khi Nhà nước đầu tư đường giao thông, tạo nguồn thu …

Chi tiết tin

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng …

Quỹ đất là gì? Quỹ đất thuộc quyền quản lý của đơn vị nào?

Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 111 của Luật Đất đai năm 2013 được thành lập theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại và giải thể đơn vị sự nghiệp công lập hoặc được ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài chính khác của địa ...

Pháp luật về ký quỹ bảo vệ môi trường trong khai thác …

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoạt động khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường [4]. 3. Thực trạng pháp luật về ký quỹ bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và thực tiễn thi hành ở Việt Nam 3.1. Những ưu điểm

Thông tư 08/2017/TT-BTC về tiền ký quỹ cải

Tài chính-Ngân hàng, Giao thông, Dân sự. Thông tư 08/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường.

CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai

Tên đầy đủ: CTCP Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai. Tên tiếng Anh: Lao Cai Mineral Exploitation & Processing JSC. Tên viết tắt: LAO CAI JSC. Địa chỉ: Số nhà 28B - Đường Phan Đình Giót - P. Phố Mới - Tp.Lào Cai - T. Lào Cai. Người công bố thông tin: Mr. Ngô Trường An. Điện thoại: (84.214) 383 0036 - (84) 913 286 242

Tin bộ tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường. Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi ...

Quản lý Cát | WWF

Nhằm củng cố khả năng chống chịu với các ảnh hưởng của khai thác cát không bền vững và biến đổi khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long, WWF đang triển khai dự án "Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai thông qua sự tham gia của khối công tư trong khai thác cát bền vững ở ...

Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường với khai thác khoáng sản

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã ký quỹ nhưng giải thể hoặc phá sản và chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng phương án được phê duyệt thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ của dự án khai thác khoáng sản có ...

Đề tài: Pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác …

6.2.3.5. Nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản 76 2.3.6. Các biện pháp khuyến khích bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản 78 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ...

Những khó khăn trong tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư và giải …

Thứ năm, công tác quy hoạch, kế hoạch SDĐ nói chung và quy hoạch khai thác tạo quỹ đất sạch nói riêng còn mang nặng tính hành chính, áp đặt ý chí chủ quan của cơ quan lập, phê duyệt quy hoạch. Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ, việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế ...

Pháp luật về ký quỹ bảo vệ môi trường trong khai thác …

1. Đặt vấn đề. Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là một công cụ kinh tế hữu hiệu đối với việc bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Nhà nước đã quan tâm và ban hành nhiều quy định của …

Kế hoạch 104/KH-UBND 2022 rà soát và chuyển giao quản lý …

Kế hoạch 104/KH-UBND về triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2022 do tỉnh Lào Cai ban hành ...loại rủi ro pháp lý, …

3 nhóm đối tượng phải thực hiện ký Quỹ Bảo vệ môi trường

Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nêu rõ, số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản phải được tính toán bảo đảm đủ kinh phí để cải tạo, phục hồi môi trường căn cứ vào các nội dung cải ...

1. Quỹ đầu tư dạng công ty là gì?

Công ty quỹ là các tổ chức kinh doanh, cả tư nhân và công khai, quản lý, bán và tiếp thị các quỹ đóng và mở cho công chúng. ... + Các công ty đầu tư được phân loại thành ba loại: quỹ đóng, quỹ tương hỗ (hoặc quỹ mở ) và quỹ ủy thác đầu tư đơn vị (UIT). Mỗi công ...

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mục đích của việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là để đảm bảo tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định …

Ủy thác đầu tư chứng khoán là gì?

Ủy thác đầu tư chứng khoán là việc chuyển tiền từ cá nhân, tổ chức này sang cá nhân, tổ chức khác để đầu tư nhắm tìm kiếm lợi nhuận. Hoạt động ủy thác đầu tư thường có sự tham gia của hai bên: ủy thác và nhận ủy thác. Trong đó, người nhận ủy thác sẽ giao ...

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUỸ TÍN THÁC ĐẦU TƯ BẤT

dựng và qua đó bắc cầu tới các thị trường vật liệu xây dựng và đồ nội thất, thị trường lao động . . . 1.2 Tổng quan về quỹ tín thác đầu tƣ bất động sản (REIT) 1.2.1 Khái niệm. Tín thác: Theo Đại từ điển Tiếng Việt của Trung tâm ngôn ngữ và văn hoá

Cộng đồng startup 'xanh' tại Việt Nam: Non trẻ và cần được khai thác

Cộng đồng startup 'xanh' tại Việt Nam: Non trẻ và cần được khai thác. Số startup chú trọng đến vấn đề biến đổi khí hậu hay công nghệ năng lượng tái tạo không nhiều như kỳ vọng. Thậm chí, phần lớn các startup "xanh" không phát triển mạnh bằng các startup lĩnh ...

Gần 10 năm chưa khai thác được đất hiếm

Gần 10 năm chưa khai thác được đất hiếm. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho doanh nghiệp khai thác hai mỏ đất hiếm ở Lai Châu và Yên Bái từ năm 2014, nhưng đến nay chưa mỏ nào hoạt động. Với sự hợp tác của Nhật Bản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ ...

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ KHAI THÁC TÀU TẠI CẢNG …

phí trước khi tàu cập cảng và thanh toán ngay trước khi tàu rời bến. * Hướng dẫn tạm ứng và thanh toán cảng phí trước khi tàu chạy: - Liên hệ bộ phận cảng phí phòng Kinh doanh Khai thác để ước tính số tiền tạm ứng và đóng tiền tạm ứng trước khi tàu cập cầu.

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Quy chế quản lý khai thác và sử dụng quỹ …

QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 13 /2020/QĐ-UBND ngày 22/6 /2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 1. Quy chế này quy định về quản lý, khai thác và sử dụng ...

Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng …

Số tiền thu được từ khai thác quỹ đất, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan, phần còn lại được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và được bố trí trong kế hoạch đầu tư công và dự toán chi ngân sách nhà nước để …

Khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã ký quỹ nhưng giải thể hoặc phá sản và chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng phương án …

Quỹ đầu tư vàng là gì? Vai trò và những lưu ý khi tham gia!

Quỹ khai thác vàng: Quỹ này được thành lập để đầu tư trực tiếp vào các công ty khai thác vàng bằng cách mua các chứng khoán mà công ty phát hành. Lợi nhuận từ việc đầu tư này phụ thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty khai thác hằng năm.

Hướng dẫn thực hiện ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường …

Thời điểm nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. - Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản thực hiện ký quỹ lần đầu trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt phương án; - Tổ chức, cá …

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trong hoạt động khai thác khoáng sản, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường và hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Số tiền ký …