Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu là gì: Định nghĩa, Công cụ & Kỹ thuật …

Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu kinh doanh (BRS) Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu phần mềm (SRS) Đây là một tài liệu chính thức mô tả các yêu cầu khác nhau do khách hàng / các bên liên quan cung cấp. Nó chỉ định các yêu cầu chức năng và phi chức năng có …

GIẢI PHÁP CHO THI CÔNG BÊ TÔNG KHỐI LỚN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN THI CÔNG BÀI THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP CHO THI CÔNG BÊ TÔNG KHỐI LỚN GIẢI PHÁP CHO THI CÔNG BÊ TÔNG KHỐI LỚN NỘI DUNG Tổng quan bê tông khối lớn (Mass concrete) Yêu cầu giải pháp chống nứt cho bê tông khối …

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12252:2020 về Bê tông

4. CHÚ THÍCH: 1) Khi xác định cường độ kéo khi bửa bằng cách bửa các tiết diện khác nhau trên một mẫu dầm, mà số phép thử vẫn đủ như số lượng viên mẫu ghi ở bảng 1, …

Giải pháp cấu kiện bê tông khối lớn

Trước khi tiến hành thi công khối đổ bê tông, can tiến hành làm khối đổ thử với chiều dày bằng với khối đổ thực tế. Để kiểm tra sự thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật, khối đổ thử này được bảo dưỡng cách nhiệt các mặt (tối thiểu là 5cm) sao cho tương tự với ...

[TCVN 5574:2018] Tiêu chuẩn bê tông cốt thép đầy đủ chuẩn …

1.2. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kĩ thuật tối thiểu để kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thi công kết cấu bê tông và bê tông côt thép toàn khối nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh môi trường của khu vực xây dựng công trình. Tiêu chuẩn bê …

YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI ĐỔ BÊ TÔNG CÔNG TRÌNH XÂY …

Công tác kỹ thuật đổ bê tông tốt và chất lượng bê tông cao sẽ hình thành một công trình bền vững với thời gian. Khái quát về vật liệu xây dựng bê tông

Thi công và nghiệm thu công tác bê tông

Cát dùng để làm bê tông nặng phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 1770 : 1986 "Cát xây dựng – Yêu cầy kỹ thuật". Chú thích: Đối với các loại cát có hạt nhỏ (mô đun độ lớn dưới 2), khi sử dụng phải tuân theo tiêu chuẩn 20 TCVN 127 : 1986 "Cát mịn để ...

Các đặc trưng cường độ của bê tông

Bê tông theo tiêu chuấn BS8110 được ký hiệu theo cấp độ bền, ví dụ cấp độ bền C30, trong đó 30 là cường độ đặc trưng tính theo đơn vị MPa. Khái niệm cấp độ bền của BS8110 …

VNT | Các phương pháp gia cố sàn bê tông

Cách thức thực hiện của phương pháp này là đổ thêm một lớp bê tông lên trên hoặc phía dưới mặt lớp bê tông sàn hiện trạng. Lớp bê tông đổ thêm phía trên dày không dưới 40 mm; lớp bê tông phía dưới không được mỏng hơn 8 mm. Để kết cấu sàn sau gia cố chịu lực ...

BÊ TÔNG NHẸ PHƯƠNG PHÁP THỬ

bọt và bê tông khí không chưng áp; ít nhất 10 sản phẩm làm mẫu đại diện cho lô sản phẩm bê tông khí chưng áp dạng khối hoặc 5 sản phẩm đối với dạng tấm nhỏ. 4.3 Số lượng sản phẩm được kiểm tra kích thước theo thỏa thuận. Nếu không có quy định riêng, tiến

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10306:2014 về Bê tông cường độ …

1. Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này hướng dẫn về việc lựa chọn vật liệu, thiết kế thành phần bê tông và các phương pháp kiểm tra chất lượng bê tông đối với bê tông có cường độ cao có sử dụng phụ gia giảm nước cao, phụ gia khoáng, cốt liệu và xi măng Poóc lăng ...

Độ sụt bê tông là gì? Phân loại & Tiêu chuẩn

Độ sụt bê tông hay độ lưu động của vữa bê tông dùng để đánh giá khả năng dễ chảy của hỗn hợp bê tông dưới tác dụng của trọng lượng bản thân hoặc rung động. Độ sụt được xác định theo TCVN 3105-93 hoặc ASTM C143-90A. Ký hiệu là …

BÊ TÔNG

TCVN 6260 : 2009, Xi măng Pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 9356 : 2012, Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông. 3 Mẫu thử. 3.1 Hình dáng, kích thước mẫu thử

Kỹ thuật khoan cấy thép vào bê tông chính xác, đúng chuẩn #1

Các Bước Khoan Cấy Thép Vào Bê Tông. Để tiến hành khoan cấy thép vào bê tông đúng kỹ thuật, tiến hành chính xác 6 bước sau: Bước 1: Khoan tạo lỗ đúng kích thước (đường kính, độ sâu lỗ khoan) theo bản thiết kế. Bước 2: Dùng máy thổi vệ sinh lỗ …

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10303: 2014 về Bê tông – Kiểm tra …

1. Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc và hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá cường độ chịu nén của bê tông sử dụng trong thi công các kết cấu bê tông và …

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu bê tông cốt thép mới nhất

TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu. TCVN 5308:1991, Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. TCVN 6700-1:2000 (ISO 9606-1:1994), Kiểm tra chấp nhận thợ hàn – Hàn nóng chảy–Phần 1: Thép

Quy trình biện pháp kiểm tra chất lượng vật liệu, vật tư thi …

BIỆN PHÁP KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, CẤU KIỆN, THIẾT BỊ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH Luật số: 622020QH14, ngày 17062020 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng; Nghị định 062021NĐCP ngày.

Bảng Quy Đổi Mác Bê Tông, Cấp Độ Bền Bê Tông

Nhưng nói đến bê tông, đến điểm đặc trưng nhất của nó vẫn là cường độ chịu nén hay là quy đổi mác bê tông tương ứng cấp độ bền. ... Toàn bộ khối lập phương này được bảo dưỡng trong một điều kiện tiêu chuẩn theo những quy định của TCVN đã đề cập, trong ...

Bê tông nhẹ là gì? Thực hiện phương pháp xác định độ ẩm và khối …

4.3 Số lượng sản phẩm được kiểm tra kích thước theo thỏa thuận. Nếu không có quy định riêng, tiến hành kiểm tra kích thước của toàn bộ mẫu đại diện cho lô sản phẩm được lấy theo 4.2 trước khi tiến hành thử các chỉ tiêu kỹ thuật khác.

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BÊ TÔNG NHỰA NÓNG THEO TIÊU CHUẨN VIỆT …

4 Phân loại và các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với bê tông nhựa. ... Chỉ tiêu/phương pháp. Mật độ kiểm tra. Vị trí kiểm tra. ... – Nhật ký từng chuyến xe chở hỗn hợp bê tông nhựa: khối lượng hỗn hợp, nhiệt độ của hỗn hợp khi xả …

TCXDVN 239:2006

8.4.2 7.2.3.2 Tuổi của bê tông tại thời điểm thí nghiệm. ... 3.1 Cường độ mẫu lập phương chuẩn là cường độ nén của viên mẫu bê tông khối lập phương kích thước 150x150x150mm. Được chế tạo, bảo dưỡng và thí nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 3105:1993 . ... 8.4 Kiểm tra ...

Bảng tra mác bê tông 100, 150, 200, 250, 300, 350 và 400

Bảng mác bê tông này được quy định tại tiêu chuẩn xây dựng vn 9340:2012, về yêu cầu kỹ thuật cùng nguyên tắc nhiệm thu với hỗn hợp bê tông trộn sẵn. Chúng có thể tích từ 2.200-2.500kg/ m3 trên cơ sở xi măng, cốt liệu dùng trong …

Số lập phương – Wikipedia tiếng Việt

Số lập phương. y = x3 với giá trị 1 ≤ x ≤ 25. Trong số học, lập phương của một số n có nghĩa là nhân 3 lần giá trị của nó với nhau: n3 = n × n × n. Hay cũng có thể hiểu là lấy tích của nó với bình phương của nó: n3 = n × n2. Đây chính là công thức để tính thể tích ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12252:2020 về Bê tông

4. CHÚ THÍCH: 1) Khi xác định cường độ kéo khi bửa bằng cách bửa các tiết diện khác nhau trên một mẫu dầm, mà số phép thử vẫn đủ như số lượng viên mẫu ghi ở bảng 1, thì số viên mẫu trong tổ mẫu được phép lấy nhỏ hơn bảng 1. 2) Đối với bê tông cấp B ≥ 60 ...

Bê tông khối lớn là gì? Những tiêu chuẩn cần biết …

Bê tông khối lớn bị nứt bởi 2 yếu tố đó là do hiệu ứng nhiệt thủy hóa của xi măng cà chênh lệch nhiệt độ giữa các vùng trong khối bê tông. Để kiểm soát 2 yếu tố này mà trong thi công, người ta thường đặt …

TCVN 10303:2014

Khi kiểm tra, đánh giá bê tông toàn khối, số lượng mẫu hỗn hợp bê tông cần lấy từ mỗi lô được xác định tùy thuộc vào loại kết cấu nhưng không ít hơn một mẫu …

phương pháp thiết kế cấp phối bê tông đầm lăn

Nguyên tắc chung - Thiết kế thành phần theo phương pháp thể tích tuyệt đối có kể đến hàm lượng khí tồn tại trong hỗn hợp bê tông đầm lăn bằng 1 – 2% không kể các lỗ rỗng của khối bê tông do thi công gây ra. - Mức ngậm cát hợp lý, đối với cát sỏi tự nhiên, cấp ...

Bê tông: Khái niệm và ứng dụng trong xây dựng

Ứng dụng. Dễ dàng nhận thấy, bê tông xi măng xuất hiện hầu hết ở các công trình xây dựng. Đây cũng là vật liệu xây dựng chính, được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng trong các công trình nhà ở dân dụng, công …

[TCVN 5574:2018] Tiêu chuẩn bê tông cốt thép đầy …

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kĩ thuật tối thiểu để kiểm tra và nghiệm thu chất lượng thi công kết cấu bê tông và bê tông côt thép toàn khối nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn …

ASTM C94 / C94M – 21: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN CHO BÊ TÔNG …

Đặc điểm kỹ thuật này không đề cập đến việc đặt, cố kết, bảo dưỡng hoặc bảo vệ bê tông sau khi giao cho người mua. CHÚ THÍCH 1: Bê tông được sản xuất bằng phương pháp trộn thể tích và trộn liên tục được nêu trong Quy định kỹ thuật C685 / C685M. Bê tông cốt ...

Mác bê tông là gì? Cách lấy mẫu, xác định, bảng tra mác bê tông?

Đây một mẫu bê tông hình lập phương có kích thước 150mm x × 150mm × 150mm. ... Kết quả nén mẫu ở tuổi 3 hay 7 ngày là các kết quả kiểm tra nhanh, không chính thức. ... (phân khu bê tông) ≤ 1000 m³ thì cứ 250 m³ bê tông phải …

TCVN 9115 : 2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT …

TCVN 4453 : 1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu. TCVN 4506, Nước trộn cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 5308 : 1991, Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. TCVN 6260 : 2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.

Xác định cường độ chịu nén của bê tông bằng phương pháp …

BÀI 9: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA BÊTÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÁ HOẠI MẪU CÁC KHÁI NIỆM Cường độ mẫu lập phương chuẩn cường độ nén viên mẫu bê tơng khối lập phương kích thước 150x150x150mm chế tạo, bảo dưỡng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 3105:1993 TCVN 3118:1993 Mác bê tông theo cường độ chịu nén ...

Ép cọc bê tông cho công trình là gì? Lưu ý khi ép cọc bê tông

Phương pháp ép cọc này cần một mặt bằng rộng rãi với chiều ngang từ 4m trở lên. Cọc bê tông có kết cấu bền vững giúp nền móng của công trình chắc chắn hơn. Cọc bê tông thường có tiết diện hình vuông hoặc hình tam giác, độ dài từ 6 - …

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12818:2019 VỀ HỖN HỢP BÊ TÔNG …

4 Yêu cầu về chất lượng vật liệu chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa. 5 Yêu cầu kỹ thuật của hỗn hợp BTN nóng Superpave. ... TCVN 7501:2005 Bitum- Phương pháp xác định khối lượng riêng (phương pháp Picnometer). ... C.2.1.2.1 Kiểm tra các đặc tính kỹ thuật của hỗn hợp cốt liệu ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9115:2019: Kết cấu bê tông và bê …

Hiện nay, đang áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9115:2019: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu. Theo đó, Tiêu chuẩn quốc …

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9030:2017 về Bê tông nhẹ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA. TCVN 9030:2017. BÊ TÔNG NHẸ - PHƯƠNG PHÁP THỬ. Lightweight concrete - Test methods. MỤC LỤC. Lời nói đầu. 1 Phạm vi áp dụng. 2 Tài liệu viện dẫn. 3 Thuật ngữ và định nghĩa. 4 Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. 5 Phương pháp thử. 5.1 Kiểm tra khuyết tật ngoại quan. 5.2 Xác định kính thước, độ vuông ...

TCVN 3105:2022 Hỗn hợp bê tông và bê tông – Lấy mẫu, chế …

TCVN 3106:2022, Hỗn hợp bê tông – Phương pháp xác định độ sụt. TCVN 3107:2022, Hỗn hợp bê tông – Phương pháp vebe xác định độ cứng. TCVN 10303:2014, Bê tông – Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén. TCVN 13051, Bê tông – Bê tông xi măng – Thuật ngữ và định nghĩa.