Quyết định 111/QĐ-KTNN 2021 kiểm toán ngân sách địa phương của …

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên ...

Money Pro: Tài chính Cá nhân, Ngân sách & Chi phí Gia …

Trình theo dõi chi phí, lập kế hoạch ngân sách và quản lý tài khoản - ứng dụng tất cả trong một để kiểm soát tài chính của bạn. Money Pro hoạt động hiệu quả để theo dõi chi phí cá nhân & gia đình và quản lý tài chính kinh doanh. Money Pro là một công cụ đơn giản để ...

Thông tư số 62/2020/TT-BTC kiểm soát, thanh toán các khoản chi …

2. Tham gia với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra tình hình sử dụng ngân sách; xác nhận số thực chi, số tạm ứng, số dư kinh phí cuối năm ngân sách của các đơn vị sử dụng ngân sách tại KBNN. 3.

Thông tư 49/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử …

a) Vào thời điểm lập dự toán ngân sách hàng năm, căn cứ các văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng kế hoạch hỗ trợ …

Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ …

Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội Về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện

Thống kê chi ngân sách và thống kê GDP | Vietstock

Chi ngân sách nhà nước ở Việt Nam, theo Bộ Tài chính, chủ yếu là tạo ra dịch vụ nhà nước, mà theo bảng 1 là 14,6% GDP nhưng tại sao trong hệ thống tài khoản …

Ngân sách – Wikipedia tiếng Việt

Ngân sách. Ngân sách hay ngân quỹ (tiếng Anh và tiếng Pháp đều là: Budget) nói chung là một danh sách tất cả các chi phí và doanh thu theo kế hoạch. Đây là một kế hoạch cho tiết kiệm và chi tiêu. [1] Ngân sách là một khái niệm quan trọng trong kinh …

Chi ngân sách nhà nước là gì? Nội dung, phân loại, nguyên tắc chi

5. Nguyên tắc chi và những nhân tố ảnh hưởng đến chi ngân sách. 1. Khái niệm chi ngân sách nhà nước. Chi ngân sách Nhà nước là quá trình phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của Nhà nước để thực hiện các chức năng của Nhà nước. Chi ngân sách là một trong những hoạt ...

Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND nguyên tắc định mức phân …

Ngân sách nhà nước cấp kinh phí bổ sung chi thường xuyên tối đa theo định mức 110 triệu đồng/biên chế/năm (đã bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản …

TÌNH HÌNH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA …

và các khoản chi khác. Quy mô chi Ngân sách, tốc độ tăng và chi Ngân sách bình quân đầu người của Việt Nam Tổng chi Ngân sách Nhà nước của Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2020 liên tục tăng lên qua các năm và có mức độ như sau: Năm 2016 là 1.298.290 tỷ

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2022 ước đạt 1.803,6 …

Bộ Tài chính cho biết, tổng chi NSNN 12 tháng năm 2022 ước đạt 1.562,3 nghìn tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Chi …

Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH xác định chi phí tiền lương

Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Phụ lục II và dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Biểu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số …

Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách …

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của ...

Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu chi ngân sách …

a) Chi từ nguồn vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách địa phương do ngân sách cấp huyện quản lý theo phân cấp quy định tại Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban …

Doanh nghiệp nên dành bao nhiêu ngân sách cho CSR?

Huy Vũ: Trong phạm vi trách nhiệm và những chia sẻ của mình, chúng tôi chú trọng đến lĩnh vực sản xuất chính của doanh nghiệp có tác động như thế nào đến cộng đồng. Điều này sẽ luôn được ưu tiên trong việc lên ngân sách của công ty …

Bội chi ngân sách năm 2022 trong phạm vi cho phép | VTV.VN

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, bội chi tăng thêm cho nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và dự án cần đẩy nhanh tiến độ của Nghị quyết 43 là 0,41% GDP. Theo đó, bội chi ngân sách năm 2022 ước thực hiện bằng 4,5% GDP, trong phạm vi Quốc hội cho phép. "Chính phủ đã ...

Quyết định 700/QĐ-UBND 2020 giao dự toán thu chi ngân sách …

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán chi ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 (theo các biểu mẫu đính kèm). Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 được giao, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình Hội đồng nhân dân ...

Bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 giảm gần 130.000 tỷ so …

Theo đó, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.358.084 tỷ đồng; quyết toán là 1.591.411 tỷ đồng, tăng 233.327 tỷ đồng (17,2%) so với dự toán. Tỷ lệ …

Chi phí nhân sự gồm những gì? Bí quyết tối ưu chi phí

Lập kế hoạch quản lý chi phí nhân sự Lập kế hoạch ngân sách giúp giảm thiểu chi tiêu vượt kế hoạch và ổn định nguồn vốn doanh nghiệp. Một kế hoạch ngân sách chi tiết cũng sẽ giúp mỗi doanh nghiệp phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả trước những thay đổi.

BÁO CÁO

để điều hành chi ngân sách, đảm bảo hoạt động thường xuyên của các ban ngành trong xã và đầu tư cho các công trình xây dựng phúc lợi của địa phương. Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện: 10.137.346.833 …

Nghị quyết 09/2022/NQ-HĐND nhiệm vụ chi khoản thu ngân sách …

3. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết: a) Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu …

Ngân sách nhà nước là gì, gồm những khoản nào? Việc thu

Thu ngân sách nhà nước phải được thực hiện theo quy định của Luật này, các luật về thuế và các quy định khác của pháp luật về thu ngân sách nhà nước.2. Chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi đã có trong dự toán ngân sách được giao, trừ trường hợp quy ...

Các chi phí nào có trong dự toán điều tra khảo sát, …

- Các khoản thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo đó, các chi phí có trong dự toán điều tra khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà …

Điểm danh những xẻng làm vườn tốt nhất giúp bạn bắt kịp …

Điểm danh những loại xẻng tốt nhất giúp bạn chăm sóc khu vườn hiệu quả. Xẻng bứng cây, xẻng trồng củ bằng thép không gì Burgon. Bộ 3 dụng cụ trồng cây mini. Xẻng xới đất cạnh sắc DeWit. Bộ 4 xẻng cán nhựa vườn phố. Xẻng đào moi Sneeboer & Zn. Bình dân - Bộ 4 xẻng ...

Thành phố Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt

Tuy nhiên tỷ lệ ngân sách được giữ lại của Thành phố Hồ Chí Minh là thấp, năm 2000 tỷ lệ ngân sách được giữ lại là 33% nhưng giảm xuống còn 18% trong giai đoạn 2017-2020. ... đội vốn nhiều nhất lên tới 2,7 lần so với dự toán ban đầu cụ thể chi phí ban đầu 17.387 ...

Nghị quyết 165/NQ-HĐND 2019 dự toán ngân sách phân bổ nhiệm vụ thu chi

Phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2020, cụ thể như sau: I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Biểu số 01, Biểu s ố 02): * Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 10.874.799 triệu đồng. 1. Thu nội địa: 5.000.000 triệu ...

Ngân sách nhà nước có bao gồm các khoản thu hằng năm của …

Ngân sách nhà nước có bao gồm các khoản thu hằng năm của nhà nước không? Căn cứ theo quy định tại khoản 14 Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước 2015 như sau:. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có ...

Chính sách Tài khóa hướng tới Bền vững, Hiệu quả và …

Tuy nhiên, những chính sách này cũng dẫn đến bội chi ở mức cao, làm tăng mức nợ công, rút ngắn kỳ hạn nợ và làm tăng gánh nặng trả nợ cho ngân sách. Bội chi ngân sách bình quân trong giai đoạn 2011-2015 lên đến 5,5% GDP1, …

Hướng dẫn chuyển nguồn ngân sách 2022 sang 2022

Việc quy định rõ ràng về các khoản kinh phí được phép chuyển nguồn sang ngân sách năm sau của Luật NSNN năm 2015 đã tạo sự rõ ràng, minh bạch trong công tác chuyển nguồn ngân sách, đồng thời tăng trách nhiệm của KBNN giao dịch trong việc kiểm soát số chi được phép chuyển nguồn sang ngân sách năm sau.

[PM/F5: Tóm tắt kiến thức] Lesson 12: Chi phí ngân sách và …

Doanh nghiệp A có ngân sách $10m doanh thu cho năm tới, giá vốn hàng bán là $4m trong đó $3m là chi phí sản xuất biến đổi và $1m là chi phí sản xuất cố định. Đến cuối năm, …

Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND phân cấp thu chi các cấp ngân sách …

QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn năm 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 1. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh. 1.1.

Ngân sách năm 2023 chi bao nhiêu cho cải cách, tăng lương?

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo kết quả thực hiện ngân sách 2022, dự toán 2023. Ảnh: Phạm Thịnh. Với kinh phí tăng thêm để điều chỉnh lương cơ sở năm 2023, dự kiến chỉ sử dụng một phần từ nguồn tích lũy và từ nguồn cân đối của ngân sách trung ương và một phần cân đối từ ngân sách trung ...

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND tiêu chí phân bổ dự toán chi ngân sách …

Điều 5. Tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước cho xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) 1. Tiêu chí, định mức phân bổ chi hoạt động kinh tế: Thực hiện công tác duy tu, sửa chữa công trình công cộng. Định mức phân bổ theo số ...

Căn cứ, hình thức đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công …

Căn cứ để đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: 1. Dự toán thu, chi được cấp có thẩm quyền giao. 2. Quyết định của cấp có thẩm quyền về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện theo ...

Thông tư 54/2019/TT-BTC sử dụng kinh phí ngân sách nhà …

Phạm vi điều chỉnh. 1. Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên (sau đây gọi tắt là hỗ trợ tư vấn cho DNNVV ...

Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND phân cấp thu chi ngân sách …

1. Phạm vi điều chỉnh. a) Quy định chi tiết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2022. b) Đối với các năm trong thời kỳ ổn …

Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung …

1. Về Nguyên tắc phân bổ vốn. 1. Tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 973/2020/ U BTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 ...

Ngân sách nhà nước năm 2021: Bội chi 4% GDP

Theo đó, quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 như sau: Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.358.084 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách nhà nước là …